Oferta

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

  1. prowadzenie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych i nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie realizacji przepisów ochrony środowiska,
  2. prowadzenie bieżącego monitoringu w zakresie posiadania wymaganych pozwoleń emisyjnych oraz innych uregulowań dla wszystkich komponentów środowiskowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  3. prowadzenie doradztwa w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami dotyczącego ich magazynowania oraz dalszego zagospodarowywania lub unieszkodliwiania,
  4. sporządzanie okresowych sprawozdań środowiskowych w pełnym zakresie,
  5. prowadzenie uprawnionej reprezentacji podmiotów w zakresie obejmującym realizację przepisów ochrony środowiska przed organami administracji niepublicznej i publicznej w trakcie m.in. podjętych przez te organy działań kontrolnych.