Oferta

Realizacja pomiarów i badań środowiska zewnętrznego

  1. przeprowadzenie monitoringu środowiska zewnętrznego (pomiary emisji pyłów i gazów do powietrza, pomiary poziomu hałasu w środowisku, badania gleby, ziemi i wód podziemnych, badania wody i ścieków, badania odpadów) w oparciu o zawarte kooperacje z akredytowanymi laboratoriami i ośrodkami badawczymi,
  2. wparcie podczas uzyskania pozwoleń sektorowych lub pozwolenia zintegrowanego.