Oferta

Sporządzanie dokumentacji środowiskowych

  1. sporządzanie dokumentów związanych z procedurami inwestycyjnymi, obejmujących karty informacyjne przedsięwzięć i raporty o oddziaływaniu na środowisko, a także prognozy i analizy porealizacyjne,
  2. sporządzanie dokumentacji operatowych w zakresie ochrony powietrza celem uzyskiwania wymaganych regulacji prawnych,
  3. sporządzanie dokumentacji wodnoprawnych w zakresie pozyskiwania regulacji w postaci pozwoleń i zgłoszeń wodnoprawnych,
  4. sporządzania dokumentacji hydrogeologicznych i geologicznych związanych z planowaną realizacją własnych ujęć wód podziemnych.